Resurskraft Skåne AB grundades 2017, men är, och var redan från början, ett företag med stora ambitioner. Ända sedan starten har vi sett oss som ett företag med stort ansvar för både vår personal, våra kunder och vår omvärld. Vi ser oss som det rättvisa företaget – ett företag som tar sig fram i byggbranschen med jämställdhet och yrkesstolthet som främsta motto. Välkommen till det lilla stora företaget med just dig i fokus!